Certificaten

Omdat Van Aalsburg B.V. veel waarde hecht aan milieu- en kwaliteitszorg van grienden en rijshoutproducten, staat het voldoen aan de benodigde normeringen hoog in het vaandel. Wij zijn in het bezit van:

ISO 9001 certificaat (kwaliteitssystemen)
ISO 14001 certificaat (milieu zorgsystemen)
VCA**VGM beheerscertificaat
CO2 Prestatieladder
FSC certificaat 2017.pdf
BRL SIKB 7000 2021.pdf
NAK tuinbouw 72432 (NAK tuinbouwkwaliteitscontrole)Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Deze certificaten hebben betrekking op een duurzame bedrijfsvoering, het professioneel kweken en verwerken van griendhout, het aannemen en uitvoeren van kust- en oeverwerken en het uitvoeren van cultuurtechnische werken en onderhoud aan grienden. Daarnaast zijn wij een door Fundeon erkend leerbedrijf.

 

Direct een vraag stellen over Certificaten