• Plaatsing en levering vanaf 1M2 voor zowel particulieren als bedrijven/overheden.
  • Bij Van Aalsburg B.V. gaat ambachtelijke kennis prima samen met moderne werkmethodes en een professionele bedrijfsvoering.
nl us de

CO2 beleid van Aalsburg

Van Aalsburg B.V. werkt er hard aan om de CO2 uitstoot te verminderen en om duurzamer te werken. De grootste vermindering van CO2 in 2015 komt door de aanschaf van een houtkachel. Deze houtkachel voorziet het hele bedrijf van warmte, door de verbranding van onze eigen houtsnippers. Hierdoor hoeft er geen gas meer ingekocht te worden. Ook de zonnepanelen hebben ervoor gezorgd dat er minder elektriciteit is ingekocht. Bovendien worden er diverse maatregelen genomen om het dieselverbruik terug te dringen. Zo hebben we een milieuvriendelijke vrachtwagen aangeschaft en willen we in de toekomst elektrische auto’s gaan bestellen. Ons streven is om in 2017 gecertificeerd te worden voor de prestatieladder niveau 5.’

 

-Communicatiebericht 2016 (van Aalsburg).pdf

-v2 Communicatiebericht H1 2017 (van Aalsburg).pdf

-v2.1 Handboek CO2-Prestatieladder Van Aalsburg Griendhouthandel def..pdf

Ketenanalyse Legakkers (4.A.1) - EP.pdf

Strategisch plan scope 3.pdf

Certificaat CO2 prestatieladder niv.3.pdf

Reductie initiatief Van Aalsburg kunststof.pdf

Archief voorgaande jaren

CO2 prestatieladder Van Aalsburg 2016.pdf

CO2 prestatieladder Van Aalsburg 2015.pdf