Legakkers

Van Aalsburg ontwikkelde een techniek om zogenaamde legakkers en rietoevers te herstellen en te behouden. Een legakker is een langgerekt eiland waarop in vroeger tijden veen werd gedroogd voor de turfhandel.IMG-20170601-WA0018.jpg Weer en wind hebben veel legakkers doen verdwijnen en in water veranderd. En dat proces stopt niet. Hierdoor worden de historische landschapsstructuur en de recreatieve functie aangetast. Legakkers zijn nog te vinden in de Nieuwkoopse en de Loosdrechtse Plassen.

Techniek van het proefproject
Van Aalsburg ontwikkelde dus een innovatieve techniek om die legakkers en rietoevers te herstellen en behouden. Een proefproject in de Loosdrechtse Plassen was succesvol. We hebben er legakkers of rietoevers opgebouwd uit zinkstukken. Dat zijn rasterwerken van wilgenhout, die gewoonlijk 30 centimeter dik zijn, maar in dit specifieke geval 3 meter.

In het onderste gedeelte van de constructie zijn verse wiepen (bossen wilgenhout) gebruikt, omdat die het zwaarst zijn. Bovenin kwamen droge wiepen. Het stapelen en vastknopen van de zinkstukken gebeurde overlappend en zo ontstond een doorlopend ‘landstuk’. thumbnail_IMG-20171104-WA0026.jpgDat werd gebouwd op een ponton en na voltooiing naar de diepte afgezonken.

Hierna brachten we stortstenen aan en vulden de constructie op met veenslib, wat onze baggerschepen uit de directe omgeving haalden. Het slib dat bovenin werd aangebracht, werd eerst uitgelekt in beunbakken. Aan de zijkant van het ‘landstuk’ werd een maisdoek geplaatst, om het uitlopen van het veenslib te voorkomen. Tot slot beplantten we de nieuwe oevers met rietstekken en zaaiden we in het midden een strook gras.

De voordelen
Onze techniek is nieuw, innovatief en gepatenteerd. Voordelen van de techniek zijn:

  • Waterbeheerders kunnen baggeropgaves combineren met de realisatie van beleidsdoelen, landschapsontwikkeling en recreatieve doelen;
  • Vrijkomend slib uit baggerprojecten kan met zeer beperkt transport (en dus nauwelijks CO2-uitstoot) in het gebied worden benut;
  • Er zijn geen baggerdepots nodig;
  • Bij de verwerking van het slib worden alleen natuurlijke materialen gebruikt (wilgenhout, sisaltouw, maisdoek). Kunststoffen (geotubes) worden niet toegepast.

Toepassingen
Voor onze techniek zijn verschillende toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Aanleg van nieuwe legakkers of eilanden in ondiepe plassen;
  • Aanbrengen van rietoevers tegen kades en damwanden;
  • Oeverbescherming met natuur- en landschapswaarde.

In de gehele constructie passen wij alleen natuurlijke materialen toe. Wij zorgen door deze nieuwe gepatenteerde techniek voor een efficiënt hergebruik van bagger uit de directe omgeving. Zo dragen wij op een natuurlijke manier bij aan het behouden van de legakkers.

Video's

Loosdrechtse plassen
Proefproject legakker herstel op de Loosdrechtse Plassen

Direct een vraag stellen over Legakkers herstellen