Legakkers

Een legakker is een langgerekt eiland waarop vroeger uitgebaggerd veen op te drogen werd gelegd om er turf van te maken. Door weer en wind zijn de legakkers verdwenen, waardoor er open water is ontstaan. Nog steeds verdwijnen er legakkers en daarnaast slibt het open water dicht. Legakkers vallen uiteen en het veenslib spoelt eruit door golfslag. Zo wordt de historische landschapsstructuur geleidelijk aangetast en daarmee ook de natuurwaarde en recreatieve functie. In Nederland zijn legakkers nog terug te vinden in veenplasgebieden, zoals de Nieuwkoopse Plassen en de Loosdrechtse Plassen 

De techniek

Om deze problemen op te lossen heeft Van Aalsburg een innovatieve techniek ontwikkeld om de legakkers en rietoevers te herstellen en ervoor te zorgen dat ze behouden blijven. Deze succesvolle techniek is voor het eerst toegepast in een proefproject in de Loosdrechtse Plassen.De legakkers of rietoevers worden door ons opgebouwd uit zinkstukken. Een zinkstuk is een rasterwerk van wilgenhout. Normaal zijn zinkstukken ongeveer 30 centimeter dik, maar nu worden ze wel 3 meter dik gemaakt.

In het onderste gedeelte van de constructie worden verse wiepen (= ineengesloten bos wilgenhout) gebruikt, omdat deze zwaarder zijn en minder drijven. Bovenin gebruiken we droge wiepen. Het stapelen en vastknopen van de zinkstukken gebeurt overlappend. Zo ontstaat er een doorlopend ‘landstuk’. Het landstuk wordt gebouwd op een ponton. Wanneer een stuk klaar is, verschuift het ponton en zinkt het landstuk af.

Wanneer het landstuk klaar en afgezonken is, brengen we stortstenen aan. Vervolgens vullen we de constructie op met veenslib. Onze baggerschepen halen het baggermateriaal uit dichtgeslibde waterwegen uit de directe omgeving. Het slib dat bovenin wordt aangebracht, wordt uitgelekt in beunbakken voordat we het toepassen. Aan de zijkant van het landstuk wordt een maisdoek geplaatst, om te voorkomen dat het veenslib eruit loopt. Tot slot planten we de nieuwe oevers in met rietstekken en zaaien we in het midden een strook gras.  

De voordelen

Onze techniek is nieuw, innovatief en in ontwikkeling. Voordelen van de techniek zijn:

  • Waterbeheerders kunnen baggeropgaves combineren met de realisatie van beleidsdoelen, landschapsontwikkeling en recreatieve doelen;
  • Vrijkomend slib uit baggerprojecten kan met zeer beperkt transport (en dus nauwelijks CO2-uitstoot) in het gebied worden benut;
  • Er zijn geen baggerdepots nodig;
  • Bij de verwerking van het slib worden alleen natuurlijke materialen gebruikt (wilgenhout, sisaltouw, maisdoek). Kunststoffen (geotubes) worden niet toegepast.

Toepassingen

Voor onze techniek zijn verschillende toepassingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Aanleg van nieuwe legakkers of eilanden in ondiepe plassen;
  • Aanbrengen van rietoevers tegen kades en damwanden;
  • Oeverbescherming met natuur- en landschapswaarde.

In de gehele constructie passen wij alleen natuurlijke materialen toe. Door deze nieuwe gepatenteerde techniek zorgen wij voor een efficiënt hergebruik van bagger uit de directe omgeving en dragen wij bij aan het behouden van de legakkers op een natuurlijke wijze.

Video's

Loosdrechtse plassen
Proefproject legakker herstel op de Loosdrechtse Plassen

Foto's

Direct een vraag stellen over Legakkers herstellen