Certificaat Niveau 5 CO2 Prestatieladder

Per 1 november 2017 zijn wij niveau 5 gecertificeerd op de CO2 prestatieladder. De CO2 prestatieladder is een instrument waarmee wij onze CO2 uitstoot in kaart te brengen en maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Hierdoor kunnen wij CO2 bewust handelen in onze eigen bedrijfsvoering en ook bij het uitvoeren van onze projecten. Zo proberen wij efficiënt gebruik te maken van materialen en duurzame energie. Naast het verminderen van de CO2 uitstoot in onze eigen bedrijfsprocessen, zetten wij ons ook in om in onze keten CO2 besparende maatregelen toe te passen. Meer informatie is te vinden op onze website bij ‘bedrijf’; CO2 prestatieladder.