Groot onderhoud vaarwegen Overijssel

In opdracht van provincie Overijssel voert van Aalsburg bv. groot onderhoud aan verschillende vaarwegen in de weerribben. Het werk bestaat vooral uit vervangen van  beschoeiingen op verschillende locaties. Direct achter de oude beschoeiing plaatsen wij de nieuwe beschoeiing. De oude beschoeiing wordt hierdoor gedeeltelijk verwijderd.