Plaggen, shredderen en verpompen Nieuwkoopse plassen

In opdracht van vereniging Natuurmonumenten werkt van Aalsburg BV. aan het plaggen van trilveen in het Nieuwkoopseplassen (PAS project). Door de hoge stikstofdepositie moeten er in de Nieuwkoopse plassen instandshoudingsmaatregelingen worden getroffen. Met het plaggen van trilveen wordt beoogd de jonge verlandings stadie van de oorspronkelijke vegetatie en bijbehorende fauna te herstellen. In het gebied plaggen we ruim 1 hectare trilveen. Ook graven we ruim 1.300 m2 aan greppels. Het plaggen van de plagvlakken voeren we uit met een drijvende kraan met een lange giek. Het vrijkomende materiaal brengen we in een shredderpomp die speciaal hiervoor ontwikkeld is. De schredderpomp verpompt het vrijkomende materiaal via een persleiding naar een tijdelijk depot. Op de depot locatie zijn ringdijken gelegd. Binnen het depot zijn vakken gemaakt met overstort kisten.

Plaggen Nieuwkoop.png

Shredderponton Nieuwkoop vanaf voorkant.jpg

Drijvende midigraver.png

Shredderponton Nieuwkoop vanaf voorkant.jpg

Shredderponton Nieuwkoop.jpg

 

 

 Shredderponton Nieuwkoop ingezoomd.jpg