Schoonmaken van het Slijk

Samen met de hoofdaannemer Beens groep B.V. werkt van Aalsburg B.V. voor waterschap AGV aan het schoonmaken van het 't slijk in Maarssen. De verontreinigde waterbodem wordt voorzien van een afdeklaag. Van Aalsburg B.V. heeft hiervoor een unieke werkwijze ontwikkeld. Vanaf pontons wordt een constructie bebouwd die is opgebouwd uit geotextiel, wilgentakken (wiepen) en grond. De onderzijde bestaat uit geotextiel dat over de volle breedte wordt uitgerold. Op het geotextiel worden wiepen aangebracht. De wiepen zijn afkomstig van de oude en den nieuwe grienden, die door van Aalsburg BV worden onderhouden. Op grote schaal worden de wilgen handmatig geknot met kapmessen. Voor dit arbeidsintensieve werk, wordt een team van mensen ingezet. Takken (griendhout) worden verzameld en met vrachtwagens afgevoerd. Van Aalsburg gebruikt dit griendhout in allerlei (hulp)constructies. Voor (klassieke) Zinkstukken worden wiepen gebruikt. Een wiep is een rol van rijshout, machinaal ontwikkeld met touw. Per dag kan van Aalsburg 20 tot 30 km wiepen produceren. Op het geotextiel worden de wiepen aangebracht. De ruimte tussen de wiepen worden opgevuld met grond. Er volgt een nieuwe laag geotextiel, waarmee de grond en wiepen opgesloten worden in de afdekkende constructie. Het geotextiel wordt vastgemaakt. Nadat bovenop het geotextiel wederom wiepen zijn aangebracht, is de constructie gereed. De constructie wordt afgezonken, maarmee de verontreinigde laag is afgedekt.