Zinkstukken voor de buitendijkse loswallen Markermeer

aaaIMG-20190506-WA0014.jpg

In opdracht Alliantie Markermeerdijken maakt van Aalsburg B.V.  vanaf ponton 150.000 m2 zinkstukken. Deze zinkstukken functioneren als fundament en bescherming voor de nieuwe buitendijkse loswallen.

In maart 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform). 

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd door middel van een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken. Op de visualisatie onder aan deze pagina kunt u zien waar de vaargeulen en loswallen komen.

Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt aan vaargeulen en loswallen.

  • Week 19 (6-10 mei):
    Vaargeul 1 (module 2): baggeren met kraanschip. Vaargeul 4 (module 7): baggeren met kraanschip:  Vaargeul 10 (module 15): baggeren met kraanschip. Loswal 4 (module 7): aanbrengen zinkstukken t.b.v. loswal. Loswal 10 (module 15): aanbrengen zand op zinkstukken.

  • Week 20 (13-17 mei):
    Vaargeul 1 (module 2): baggeren met kraanschip. Vaargeul 4 (module 7): baggeren met kraanschip:  Vaargeul 10 (module 15): baggeren met kraanschip. Loswal 4 (module 7): aanvullen eerste ophoogslag zand. Loswal 10 (module 15): aanvullen zand en aanbrengen deel taludbekleding loswal.

bron: https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/modules_3155/

 eerste zinkstuk loswal 10